Tomáš Nahodil hostem Fóra Lawyers & Business: Díky zkušenostem z novinařiny vím, jak vylepšit komunikaci advokátní komory

„Advokátní komoře nabízím pět let zkušeností z novinařiny – z rozhlasu, televize i tištěných médií. Vím, jak média a novináři pracují. Komoře nezbude, než se přizpůsobit stylu jejich práce, protože oni se tomu jejímu přizpůsobovat nebudou. Na odboru vnějších vztahů Komory pracuje sedm lidí. Na tiskových odborech ministerstev od dvou do čtrnácti. Komora tak má pro komunikaci k advokátům, novinářům a veřejnosti zázemí středně velkého ministerstva. Novináři mají zájem o rychlé a exkluzivní informace. Zpráva musí mít příběh. Tiskové zprávy neotiskují, používají je jen k rozhodnutí, jestli se budou daným tématem zabývat. Stejnou informaci obvykle úspěšně neudáte do vícero médií. Každý zápis ze schůze z představenstva Komory obsahuje nejméně pět bodů, které by šlo zpracovat do rozhovorů, článků, videí a přes novináře a média dostat k advokátům i k široké veřejnosti,“ říká náš kandidát do představenstva Komory pro letošní podzimní advokátní sněm Tomáš Nahodil.

Lawyers & Business: FORUM - Tomáš Nahodil a další

O komunikaci advokátní komory diskutovali advokáti Petr Toman (Kandidátka 21), Lukáš Trojan (Moderní advokacie), Michala Plachká (Komora 2.0) a Tomáš Nahodil (Otevřená advokacie). Foto Daniel Hromada.

Adéla Šípová hostem Fóra Lawyers & Business: Kandidáti do představenstva advokátní komory debatovali o její elektronizaci

„Probírali jsme některé výzvy, kterým Komora čelí. Opět došla řeč na digitalizaci, kde já, bohužel, shledávám značné zaostávání. Dokonce i za státem! Advokáti, kteří sami radí svým klientům, jak se přizpůsobovat novým požadavkům doby, totiž tento servis od Komory nemají, byť na něj vlastně každý rok povinně přispívají. Myslím, že nepotřebujeme Komoru reprezentovanou elitními noblesními advokáty, kteří věci probírají po večerech v elitních klubech. Potřebujeme spíše Komoru s lidským přístupem. Doutníky, whiskey a kožená křesla nahraďme chytrými a uživatelsky přívětivými informačními systémy,“ shrnuje svůj postoj k digitalizaci Komory naše kandidátka do představenstva pro podzimní sněm Adéla Šípová.

Lawyers & Business: FORUM - Adéla Šípová a další

O digitalizaci Komory diskutovali advokáti Martin Maisner (Kandidátka 21), Lukáš Slanina (Komora 2.0), Adéla Šípová (Otevřená advokacie) a Robert Němec (Moderní advokacie). Foto Daniel Hromada.

Petr Němec hostem Fóra Lawyers & Business: V představenstvu Komory bychom chtěli pracovat pro advokáty, a ne pro naše klienty

„Chceme advokátní komoru moderní, to znamená otevřenou vůči advokátům i veřejnosti. Chtěli bychom, aby s našimi penězi hospodařila transparentně a s péčí řádného hospodáře. Proto nechceme další veřejné zakázky někde v podloubí Kaňkova paláce nebo smlouvy za čtvrt miliardy na mnoho let dopředu. To je podle nás nepřípustné. Chceme Komoru, která bude advokátům poskytovat servis, pokud o něj požádají. A pokud ne, chceme, ať advokáti o Komoře tolik neslyší. Mají svých problémů dost a nepotřebují ze strany Komory zbytečnou regulaci.

Chceme také Komoru, kterou bude veřejnost vidět a která bude umět komunikovat s veřejností i s politiky. Chceme, aby Komora svůj obraz vylepšila. Samozřejmě víme, že možnosti jsou omezené. O advokátech se budou vždycky říkat vtipy. Nicméně jen tak půjde prosadit některé změny, protože s těmi musíme jít za politiky a ti se nesmějí bát nás ani svých voličů, že je za to potrestají. Jen tak se můžeme bavit o zvýšení advokátního tarifu a jiných změnách. V představenstvu Komory chceme pracovat pro advokáty a ne pro naše klienty. Komora tu má být pro advokáty, ne pro klienty představenstva. Komora podle nás potřebuje nové vedení, nový impuls, a my máme za to, že to dnes nabízí jen platforma Otevřená advokacie, případně Komora 2.0,“ říká náš kandidát do představenstva Komory pro letošní podzimní sněm Petr Němec.

Zdroj: Němec: Advokátní komora tu má být pro advokáty, a ne pro klienty představenstva; Jan Januš; Lawyers & Business; 07.06.2021

Adéla Šípová byla hostem Otázek Václava Moravce

Kandidátka naší platformy do představenstva advokátní komory pro letošní podzimní sněm Adéla Šípová přijala pozvání do prestižního diskusního pořadu veřejnoprávní České televize – Otázek Václava Moravce. Tématem jejich druhé části byla Advokacie na křižovatce.

O tom, proč (ne)jde, aby advokáti mohli v době konání sněmu volit orgány advokátní komory i on-line jako v minulých týdnech na Slovensku i v dalších zemích (jejich seznam najdete zde), a také o tom, je-li loni uzavřená třicetiletá nájemní smlouva na pronájem kancelářských prostor v pražském administrativním centru Palác Dunaj pro advokátní komoru výhodná, Adéla Šípová diskutovala s členem končícího představenstva Komory Martinem Maisnerem.

Záznam pořadu Otázky Václava Moravce ze dne 13.6.2011 - 2. část

OVM: Adéla Šípová 1
OVM: Adéla Šípová 2
OVM: Adéla Šípová 3
OVM: Adéla Šípová 4

FOTO REPRO ČT24

Tomáš Nahodil byl hostem publicistické Devadesátky na ČT24

Kandidát naší platformy do představenstva Komory Tomáš Nahodil se ve večerní Devadesátce vyjadřoval k výhodám a nevýhodám zvláštního odškodňovacího zákona, tak zvaného Lex Vrbětice. Pořad moderoval Jiří Václavek. Pro Tomáše bylo pozvání do Devadesátky téměř „návratem pachatele na místo činu“. Před třemi lety totiž na krátko opustil advokacii a pracoval v zázemí redakce zpravodajství České televize.

Zdroj: Devadesátka; ČT24; Česká televize; 31.05.2021

iVysílání: Tomáš Nahodil
iVysílání: Tomáš Nahodil

FOTO REPRO ČT24

Vystošestkovali jsme legislativní návrh „náhradních voleb“, který advokátní komora předložila Ministerstvu spravedlnosti

„Advokátní komora má být otevřená a transparentní nejen co do svého hospodaření, ale i co do připravované legislativy. Zvlášť když se týká letošního sněmu. Advokáti mají právo vědět vše o přípravách voleb do orgánů Komory a mají mít možnost se k nim vyjádřit. Právo volit a být volen do orgánů samosprávné profesní komory zřízené zákonem jsou veřejná subjektivní práva a jako taková jsou pod ochranou soudní moci. Ani přes mé opakované výzvy na sociálních sítích (7. května, 21. května) však Komora nezveřejnila legislativní návrh, který její předseda s tajemníkem v dubnu osobně předali Ministerstvu spravedlnosti a podle něhož by mělo být do orgánů Komory možné volit, i kdyby se říjnový sněm kvůli nepříznivé epidemické situaci nekonal. Nikde, tedy v Bulletinu advokacie, na Advokátním deníku ani na webu Komory, nebylo znění tohoto návrhu dostupné,“ vysvětluje náš kandidát do představenstva Komory Tomáš Nahodil proč o tento návrh požádal Ministerstvo spravedlnosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

„Otevřená advokacie prosazuje, aby Komora podobné návrhy transparentně zveřejňovala a vysvětlovala - tohle je náš návrh, vypracovali jsme ho z těchto důvodů, pro advokáty to konkrétně znamená tohle a tohle a teď o něm jdeme jednat na Ministerstvo spravedlnosti. Tak by měla správně vypadat mediální politika Komory směrem dovnitř - k advokátům, kterých je dnes už 13 917,“ dodává Tomáš Nahodil.

První předvolební diskuse zástupců kandidátek do Komory: Otevřenou advokacii zastupoval Petr Němec

Magazín Lawyers & Business pořádá před říjnovým sněmem advokátní komory sérii debat, v nichž představuje vybrané kandidáty do představenstva Komory. V prvním díle diskutovali Hana Gawlasová (Moderní advokacie), Pavel Kroupa (Komora 2.0), Petr Němec (Otevřená advokacie) a Tomáš Sokol (Kandidátka 21) o advokátech ve veřejném prostoru a požadavcích na jejich etiku.

Debata je dostupná z videozáznamu. Tématy dalších dílů budou Digitalizace a elektronická advokacie, Rozšiřování služeb poskytovaných advokáty, Služby a komunikace České advokátní komory a Vzdělávání advokátů.

Tomáš Nahodil: Kárné senáty se mají sestavovat předvídatelně podle rozvrhu práce

Podle zakládajícího člena naší platformy a kandidáta do podzimních voleb do představenstva Komory Tomáše Nahodila je chystaná novela advokátního kárného řádu příležitostí k tomu zakotvit v něm povinnost sestavovat kárné senáty předvídatelně. „Když už na kárné stíhání advokátů dojde, měl by kárný řád obsahovat povinnost ustanovovat senáty podle jasně určených kritérií – podle rozvrhu práce.“ Jenže podle zjištění Hospodářských novin právě to v návrhu novely kárného řádu chybí.

Zdroj: Advokátům vadí neférové kárné řízení. Když chybují, mají horší ochranu než jejich klienti; Martin Drtina; Hospodářské noviny; 21.05.2021

Adéla Šípová a Tomáš Nahodil: Advokátní komora se chová jako ministerstvo advokacie. Ujíždí jí vlak

Zakladatelé naší platformy Adéla Šípová a Tomáš Nahodil se v interview pro portál Právo 21 podělili o své zkušenosti s advokátní komorou. Pochybují, je-li Komora se svým dosavadním konzervativním přístupem připravena zdolávat výzvy a čelit změnám, které na ni a na advokáty po opadnutí pandemie čekají.

„Slyšela jsem od kolegů z mnoha regionů, že nemají pocit, že by o ně Komora měla zájem. Naopak mají pocit, že zaplatí několik tisíc na příspěvcích a dostanou za to Bulletin advokacie. Pokud advokát přijede do Prahy nebo do Brna na pobočku Komory, narazí na dost zkostnatělou instituci, kde se musí řada věcí řešit v listinné podobě. Advokáti tedy za svůj členský poplatek nedostávají odpovídající službu,“ říká Adéla Šípová.

„Typickým příkladem může být ověřovací kniha, kterou si vedle nemalého členského příspěvku musí advokáti také zaplatit. Chybou je, že Komora neposkytuje určité aktivity jako službu už v rámci členského příspěvku. Přitom letos hospodaří s příjmy 166 milionů korun. Proto vyzýváme k debatě o transformaci Komory na moderní a přívětivý subjekt, který bude advokátům nápomocen svými službami a servisem. Komora je dnes spíše ministerstvem advokacie. Její komunikace je jednostranná, představenstvo si samo určuje svou agendu. To není vůči deseti tisícům samostatných advokátů zrovna user-friendly přístup. To, že Komora chrání advokáty před zásahy státní moci, už dnes zdaleka nemůže být jediné téma. Komora musí především reagovat na současné problémy a reflektovat generační obměnu,“ doplňuje Adélu Šípovou Tomáš Nahodil.

Zdroj: Otevřená advokacie: Advokátní komora se chová jako ministerstvo advokacie; Jan Šlajs; Právo 21; 20.05.2021

Petr Němec odstraňuje důsledky nezákonných rozhodčích doložek

Přestože je jeho klientské portfolio širší, média ho označují hlavně za advokáta chudých. Proslavil se totiž jako bojovník s protiprávními exekucemi. Nyní však člen naší platformy a kandidát do podzimních voleb do vedení advokátní komory Petr Němec podal trestní oznámení na představenstvo Komerční banky. Padlo koncem minulého týdne a Petr Němec jím tentokrát nehájí zájmy svých klientů, ale dobré hospodaření banky, jejímž je sám drobným akcionářem. S obchodováním s dluhy nicméně jeho krok přesto souvisí. Vedení banky vyčítá, že ji poškodilo, nechalo-li spory s dlužníky rozhodovat pomocí rozhodčích doložek i v době, kdy už je soudy označily za neplatné.

Zdroj: Advokát chudých podal jako akcionář trestní oznámení na Komerční banku. Kvůli sporným doložkám chce náhradu škody; Martin Biben; Hospodářské noviny; 18.05.2021

Obsáhlý rozhovor s Adélou Šípovou

Časopis Heroine spustil nový seriál – Prezidentky. Jednou z pěti známých žen ve veřejném prostoru, které redakce Heroine požádala o obsáhlý a otevřený rozhovor, je i naše kandidátka do představenstva České advokátní komory – senátorka a advokátka Adéla Šípová.

Co ji motivovalo ke studiu práv? Proč se po jejich absolvování rozhodla věnovat právě advokacii? Proč kandidovala do Senátu? Na co všechno při tom narážela? S čím vším se při tom musela vyrovnat?

S laskavým svolením redakce přinášíme z rozhovoru ukázku. Celý rozhovor s Adélou Šípovou najdete ve speciálu, který si můžete zakoupit v tištěné i elektronické verzi.

Zdroj: Adéla Šípová: Chybí hlas žen jako jsem já; Anna Urbanová; Prezidentky Heroine; duben 2021.

Komora by měla o přípravách alternativní volební legislativy informovat advokáty otevřeněji a transparentněji

V zápisu z dubnové schůze představenstva Komory se bez podrobností o obsahu proběhlé diskuse uvádí, že po „…rozsáhlé diskusi členů představenstva byl předseda ČAK pověřen neprodleným jednáním s vedením Ministerstva spravedlnosti o právní úpravě konání náhradních voleb na základě vládního návrhu s tím, že tato úprava by byla přijata v rámci covidové legislativy a ve stavu legislativní nouze. Tento postup představenstvo považuje s ohledem na časové relace v podstatě za jedině možný a realizovatelný. Pro úplnost se dodává, že daná úprava by se týkala pouze náhradních voleb, jež nebudou vázány na konání sněmu, a to při přijetí zvláštního volebního řádu představenstvem. Toto řešení reflektující pandemický nebo nouzový stav bude přijímáno jen za účelem řešení neodkladného a nezbytného minima – konání voleb…“.

Komora tento zápis na svém webu uveřejnila 20. dubna. Od té doby ona ani žádný z členů jejího představenstva potřebu přijetí této alternativní volební legislativy, ani její konkrétnější vysvětlení a představu o ní (má-li o ní předseda Komory neprodleně jednat s Ministerstvem spravedlnosti, jistě již existuje v písemné podobě, která bude nebo již dokonce byla ministerstvu předložena), nijak nekomentovali.

Cože to ony „náhradní volby“ do orgánů Komory jsou, kdy, kde a jak by alespoň v hrubých obrysech probíhaly a především jak by zněl zvláštní volební řád vydaný pro takový případ představenstvem (standardně se volí podle volebního řádu přijatého sněmem), o tom ani sedmnáct dní po uveřejnění zápisu neinformuje žádné médium Komory - Twitter, web, Advokátní deník, Bulletin advokacie.

Podle platformy Otevřená advokacie mají advokáti právo vědět vše nejen o přípravách voleb do orgánů Komory konaných za standardních podmínek, ale tím spíše i o přípravách alternativní volební legislativy pro volby do orgánů Komory za situace a pro situace, pokud by se sněm nemohl na podzim konat, protože by to v té době neumožnil buď pandemický zákon anebo nouzový stav.

Právo volit a být volen do orgánů samosprávné korporace veřejného práva zřízené zákonem, jíž advokátní komora je, je pod ochranou Ústavy a Listiny. Příprava legislativy tohoto druhu proto podle platformy Otevřená advokacie musí být maximálně otevřená a transparentní, na čemž se shodlo i představenstvo Komory na své první letošní schůzi. Advokáti musí mít možnost o takovém návrhu diskutovat a vyjádřit se k němu.

Platforma Otevřená advokacie proto advokátní komoru žádá, aby zveřejnila návrh, který Ministerstvu spravedlnosti předala a o jehož přijetí formou vládního návrhu zákona, přijímaného dost možná i za stavu legislativní nouze, s ním jedná.

Senát neschválil možnost, aby se advokáti mohli jednání orgánů advokátní komory účastnit i on-line

Tento pozměňovací návrh k novele zákona o advokacii, předložený členkou naší platformy Adélou Šípovou dnes na plénu Senátu nezískal potřebnou většinu. Hlasovalo pro něj 30 ze 78 přítomných senátorů, k jeho schválení však bylo třeba alespoň 40 hlasů.

Uzákonění možnosti (nikoli povinnosti), aby se členové orgánů advokátní komory mohli jejich jednání zúčastňovat i on-line – v případě sněmu tedy všichni advokáti – podpořili v diskusi na plénu Senátu i dva senátoři-advokáti: Václav Láska a Zdeněk Hraba. Přepis stenozáznamu ze schůze Senátu k tomuto bodu je k dispozici zde.

Advokátní komora s přijetím tohoto pozměňovacího návrhu nesouhlasila.

Výběrové řízení vypsané advokátní komorou na dodávku nových webových stránek nepovažujeme za transparentní

Česká advokátní komora (ČAK) v pátek 23.04.2021 zveřejnila výzvu zájemcům o dodání nových webových stránek. Platforma Otevřená advokacie Komoru vyzývá ke zrušení tohoto výběrového řízení a k vyhlášení nového za transparentnějších podmínek.

  • Přestože se na Komoru nevztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek, nic ji neomezuje, aby i ona soutěžila všechna svá výběrová řízení na k tomu určených elektronických portálech (tržištích). Nejde jen o transparentnost, ale též o násobně větší možnost oslovit případné zájemce, než kolik se jich o soutěži může dozvědět jen z výzvy zveřejněné na webu Komory.
  • Zadávací dokumentace by měla být v elektronické podobě zveřejňována vždy společně s výzvou k účasti v soutěži. Nedává smysl, aby si zájemci vyzvedávali evidentně již existující elektronickou dokumentaci v sídle Komory, srov. k tomu (cit.): „Máte-li zájem o tuto zakázku, podrobné zadání obdržíte v elektronické podobě v sídle ČAK, Národní 16, Praha 1, a to v termínech od 26. dubna 2021 do 30. dubna 2021.“ Není zřejmé, proč Komora nepostupuje obdobně jako v roce 2010, kdy výběrové řízení na dodávku advokátních talárů vyhlásila na svém webu včetně kompletního zadání. Od tohoto jednou nastoupeného trendu by ČAK neměla ustupovat.
  • Společně s vyhlášením soutěže by měly být veřejně dostupné i informace o cenové relaci dodávky, hodnotících kritériích pro odevzdávané projekty a složení hodnotící komise.
  • Aktuálně zveřejněná výzva nepodává odpověď na otázku, proč u tak komplexního řešení, jímž je nový webový portál, navíc v budoucnu provázaný i s intranetem Komory, zvolila ČAK tak krátké termíny pro odběr zadávací dokumentace i pro odevzdávání projektů. Zvážení účasti (nejen v tomto typu soutěže) i vypracování profesionálních projektů obvykle vyžadují delší lhůty.
  • Nový webový portál by Komoře slušel. Ale zrovna tak by jí slušelo, aby zhotovení tohoto portálu zadala transparentně a jeho obsah vycházel i z ohlasů advokátů, třeba z interaktivní ankety, kterou by mezi nimi ještě před vyhlášením této soutěže uspořádala na svém zpravodajském webu Advokátní deník.

Poznámka: ČAK dne 24.4.2021 zveřejnila kompletní zadávací dokumentaci na svém webu.

Technické řešení pro on-line volby do orgánů advokátní komory lze pořídit už za 329 tisíc korun

Platforma Otevřená advokacie zveřejňuje indikativní nabídku společnosti eMan na zajištění anonymních on-line voleb orgánů České advokátní komory (ČAK) na advokátním sněmu. Volit na sněmu lze podle platných stavovských předpisů jen osobně v místě jeho konání, a to úpravou papírových hlasovacích lístků. Cílem kandidátů platformy Otevřená advokacie do představenstva ČAK je však zavést možnost, aby advokáti mohli již na příštím sněmu (2025) volit orgány Komory i přes počítač, tablet nebo mobil.

Technické řešení je postavené na službě ElectionBuddy. Zaručuje anonymitu, bezpečnost obdobnou pro on-line bankovnictví a uživatelsky příjemné funkce (např. fotografie kandidátů). Společnost eMan je schopná toto řešení dodat na klíč již za částku 329 tisíc Kč bez DPH, a to včetně technické podpory během hlasování.

Podcast s Lucií Hrdou

Poslechněte si naši kandidátku do představenstva advokátní komory Lucii Hrdou. V podcastu Hlas Heroine s Pavlem Houdkem otevřeně hovoří o své práci, trestní politice státu, uplatnění žen v advokacii a skleněném stropu.

Otevřenou advokacii podporuje Jan Kalvoda

Naši platformu podporuje bývalý ministr spravedlnosti a nyní advokát Jan Kalvoda: "Otevřená advokacie je to, co postrádám a co si myslím, že je požadavek každé doby. Líbí se mi vaše energie. Líbí se mi i váš program, říkám mu 'bravo' a jsem pro něj.".

Prohlášení k přípravám advokátního sněmu (II.)

Členy volební komise sněmu by neměli být advokáti kandidující do orgánů Komory

Z volebního řádu sněmu vyplývá, že jeho volební komise řídí volbu orgánů Komory (Čl. 7 odst. 1) a po ukončení hlasování otvírá hlasovací schránky a sčítá hlasy (Čl. 11 odst. 1). Volební komise je sedmičlenná. Její složení navrhuje sněmu představenstvo Komory.

Z veřejně dostupných informací (volební speciály Bulletinu advokacie, viz následující linky) vyplývá, že představenstvo sněmům konaným v letech 2017, 2013, 2009 a 2005 opakovaně navrhovalo obsadit volební komisi i těmi advokáty, kteří se na těchto sněmech sami ucházeli o zvolení do některého orgánu Komory, nejčastěji do kontrolní rady a kárné komise. Z výsledků voleb se podává, že do těchto orgánů byli i zvoleni. V letech 2017, 2013 a 2009 tvořili členové volební komise sněmu kandidující do některého z orgánů Komory dokonce již její nadpoloviční většinu.

Přestože to volební řád sněmu nezakazuje, není podle platformy Otevřená advokacie korektní, aby byl členem volební komise sněmu advokát kandidující do některého z orgánů Komory. Jde o jasný střet zájmů, který nepřispívá k transparentnosti voleb: ten, kdo sám kandiduje, by se neměl podílet na řízení volby orgánů Komory (Čl. 7 odst. 1), ani po ukončení hlasování otvírat hlasovací schránky a sčítat hlasy (Čl. 11 odst. 1).

Platforma Otevřená advokacie proto představenstvo Komory vyzývá, aby dříve, než přikročí k sestavování návrhu na obsazení volební komise letošního sněmu, umožnilo každé z kandidujících platforem (Otevřené advokacii, Moderní advokacii, připravované kandidátce regionálních advokátních kanceláří, popř. dalším) nominovat do volební komise sněmu po dvou až třech advokátech, kteří na letošním sněmu nebudou kandidovat do žádného z orgánů Komory.

Adéla Šípová byla hostem pořadu Žena v zenu

Členka naší platformy a kandidátka do představenstva advokátní komory Adéla Šípová byla další ženou v zenu.

Co vzkazuje ženám? I ženám advokátkám?

„Chtěla bych podpořit všechny ženy, které chtějí něco změnit a těžce se rozhodují, zda ten krok udělat. Udělejte to! Pokud si myslíte, že víte, jak se dají věci změnit, obklopte se dobrými přáteli, kteří vám pomohou a podpoří vás v těžkých chvílích. Určitě by byla velká škoda, pokud byste to vzdaly!“

Advokátní komoře jsme odeslali oba naše legislativní návrhy

Představenstvo České advokátní komory (ČAK) svolalo letošní 8. advokátní sněm na 22. října. Oznámilo to v březnovém Věstníku ČAK. Proto jsme dnes k rukám tajemníka Komory zaslali oba naše legislativní návrhy, o nichž chceme, aby sněm rozhodl: do volebního řádu doplňujeme možnost volit orgány Komory i on-line, také navrhujeme zrušit zmocnění představenstva upravovat výši členských příspěvků advokátů o inflaci s tím, že veškeré rozhodování o jejich výši by mělo být vyhrazeno pouze sněmu.

Jsme advokáti, a proto nebudeme mlčet: Odsuzujeme ohýbaní ústavního pořádku. Včera. Dnes. Napořád.

Až dosud jsme byli svědky kreativního výkladu Ústavy z Pražského hradu. Dnes se k němu přidala i Strakova akademie.

Tím nejcennějším, co máme, je právní stát. Je tím zdaleka nejopatrovanějším v našich myslích, srdcích a duších. Je dědictvím listopadových událostí roku 1989. Tím, co nám předala generace našich rodičů a co jednou předáme my svým dětem.

Právní stát je tím, co jako advokáti hájíme a hájit budeme, neboť bez něj by tu nebyla spravedlnost.

Česká republika musí právním státem zůstat i během tak náročné zkoušky, jíž spolu procházíme bezmála rok – během pandemie.

Vláda dnes vyhlásila nouzový stav protiústavně. Za nezměněné situace, jež tu byla před třemi dny, kdy nouzový stav odmítla z týchž důvodů prodloužit Poslanecká sněmovna, je z ústavního hlediska nepřípustné vyhlásit jej znovu jen proto, že řídit protipandemická opatření podle standardních zákonů je obtížnější než podle krizových opatření vlády.

V advokátním slibu jsme se výslovně zavázali chránit lidská práva. Ta však dnes vláda navzdory rozhodnutí Poslanecké sněmovny poškodila způsobem, jenž tu od listopadu 1989 nemá obdoby.

Vyzýváme vládu k respektování ústavního pořádku.

Prohlášení k přípravám advokátního sněmu (I.)

Platforma Otevřená advokacie apeluje na představenstvo České advokátní komory (ČAK), aby veškeré přípravy říjnového advokátního sněmu podřídilo i v tak nelehké situaci, jakou je pandemie covid-19, jedinému cíli: umožnit účast na sněmu a volbě nových orgánů ČAK co největšímu počtu advokátů.

Přístup advokátů na sněm nemůže být podle účinného jednacího/volebního řádu sněmu podmiňován předložením negativního testu na přítomnost covid-19, ne staršího 72 hodin, jak se mj. uvádí v zápise z únorové schůze představenstva ČAK zachycujícím diskusi na toto téma.

Za podmínky, že příslušný orgán veřejné moci (hygienická stanice hl. m. Prahy, ministerstvo zdravotnictví, vláda) bude v době konání sněmu na základě zákona vyžadovat pro všechna obdobná veřejná shromáždění (koncerty apod.) testování na místě, mělo by být v místě konání sněmu umožněno těm advokátům, kteří by byli na místě otestováni s pozitivním výsledkem na přítomnost covid-19, umožněno odvolit ve zvláštním volebním kiosku za obdobných hygienických podmínek jako během loňských podzimních krajských a senátních voleb.

IT expert potvrdil tajnost on-line hlasování používaného mnichovskou advokátní komorou

Volební manuál mnichovské advokátní komory, popisující způsob, jímž tamní advokáti od roku 2019 hlasují on-line, jsme nechali prověřit nezávislým IT expertem Janem Horzinkou ze společnosti Horzinka Consulting s.r.o.: „Pokud se v tomto případě bere za anonymní to, že členové České advokátní komory nemají mít přístup k informacím o průběhu hlasování, tedy zejména o tom, kdo a jak hlasoval, pak tento návrh řešení tuto podmínku splňuje,“ píše expert.

Pokud by měl být systém používaný mnichovskými advokáty využíván v českém prostředí, doporučuje do něj expert provádět přístupovou registraci např. ověřením pomocí datové schránky, kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis anebo systému MojeID. V dalším, tj. v samotném hlasování následujícím po vygenerování jedinečného tokenu, by již systém mohl být obdobný tomu mnichovskému.

Zdroj: Stanovisko IT experta Jana Horzinky ze společnosti Horzinka Consulting s.r.o. ze dne 07.02.2021.

Adéla Šípová kritizuje anonymizaci přehledu jednání u pražského městského soudu

„Je to v rozporu se zásadou veřejnosti řízení, která je pro náš právní řád velmi důležitá. Právě kvůli zveřejňování těchto účastníků řízení, nikoliv obsahu řízení, je tato zásada narušena. Nikdo pak nemá možnost zjistit, kdy se některá záležitost, kde má přitom ze zákona právo být veřejně přítomen, bude projednávat.“

Zdroj: Soud přestal zveřejňovat seznam sporů, odvolává se na GDPR. Může jít o porušení Ústavy, upozorňuje Kužílek; Martin Drtina, Marek Pokorný; Hospodářské noviny; 05.02.2021

Markéta Selucká byla hostem rozhlasového pořadu Na dřeň

Poslechněte si rozhovor se zakládající členkou naší platformy Markétou Seluckou pro Radio Proglas. Z odpovědí paní profesorky čiší chuť do života, odhodlání a nadšení do práce. Řeč přišla i na její netradiční životní dráhu - od pekařky k děkance brněnské právnické fakulty - a též na práci s dětmi, jimž se věnuje v salesiánském hnutí mládeže.

Zdroj: Na dřeň s Markétou Seluckou; Radio Proglas; 04.02.2021

Odsuzujeme útoky na Ústavní soud a jeho soudce

Platforma Otevřená advokacie považuje včerejší veřejný útok předsedy vlády na Ústavní soud a jeho předsedu, jakož i zpochybňování integrity ústavních soudců ministryní spravedlnosti bez jakýchkoli důkazů, za nepřípustné. Ústavní soud je garantem ochrany ústavnosti. Bez něj by tu nebyl právní stát.

Markéta Selucká slaví životní jubileum - toto je její životní příběh

Cesta Markéty Selucké k právu nebyla vůbec tak rychlá ani přímá, jak se u vrcholných akademiků obvykle očekává. I tak se ale stihla stát profesorkou občanského práva dříve, než dnes oslavila své významné kulaté životní jubileum.

Tým Otevřené advokacie přeje paní profesorce všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví, radost do výkonu advokacie i akademické kariéry, zajímavé klientské případy a spokojené studenty na brněnské právnické fakultě!

Zdroj: Příběh Markéty Selucké: Od pekařky profesorkou občanského práva; Tomáš Nahodil; Česká justice; 23.11.2019

Náš vznik a program komentuje i portál Info.cz

„…o slovo se velmi výrazně přihlásila platforma Otevřená advokacie, reprezentovaná bývalým šéfem přílohy Právo a justice Lidových novin Tomášem Nahodilem (který se letos vrátil do advokacie a jenž je ve svých novinových textech a příspěvcích na sociálních sítích zejména v poslední době k advokátní komoře až extrémně kritický) a čtyřmi významnými advokátkami: pirátskou senátorkou Adélou Šípovou, emeritní děkankou Právnické fakulty Masarykovy univerzity Markétou Seluckou a rovněž Lucií Hrdou a Janou Krouman. ‘Chceme Komoru s otevřeným hospodařením, s otevřenou komunikací dovnitř i navenek a otevřenou potřebám advokátů a moderním trendům,’ dočteme se na jejich včera spuštěném webu, který nabízí i propracovaný program založený na digitalizaci, modernizaci a transparentnosti…“

Zdroj: Šéf advokátní komory Jirousek se dozvěděl, že už to nechce dělat. Rowan Legal jde do aliance a PRK, DLA i bnt hlásí transakce; Jan Januš; Info.cz; 21.01.2021

Advokátní sněm by mohl být v říjnu nebo v prosinci

Vedení České advokátní komory (ČAK) zvažuje dva termíny, kdy by se mohl konat letošní advokátní sněm: jako o primárním termínu se uvažuje o 22. říjnu, náhradním termínem by mohl být 17. prosinec. Představenstvo Komory se k diskusi o termínech letošního sněmu vrátí na své únorové schůzi.

Zdroj: Zápis ze schůze představenstva (str. 3 a násl.) ČAK z 11. ledna 2021.

Pokud se sněm uskuteční v říjnu, uvidíme se spolu už za
a pokud v prosinci, těšíme se s vámi na viděnou za