Rozhovor Adély Šípové a Tomáše Nahodila pro magazín Lawyers & Business

Kandidáti naší platformy do představenstva advokátní komory Adéla Šípová a Tomáš Nahodil poskytli zářijovému číslu magazínu Lawyers & Business obsáhlý rozhovor. Hovoří v něm nejen o důvodech, které je vedly k založení platformy Otevřená advokacie a jejich kandidatuře.

„Motivem pro nás byla určitá frustrace z toho, že určité věci, které jsou běžné, nejde v Komoře prosadit, a jak obtížně se s Komorou z pozice obyčejného advokáta komunikuje. Jakýkoliv návrh na zlepšení je současným vedením vnímán jako útok,“ popisuje Adéla Šípová.

„Přiblížila se přirozená generační obměna. Není třeba se jí bát. Došlo k ní už v notářské i exekutorské komoře a povedla se,“ říká na jiném místě Tomáš Nahodil.

Zdroj: Nechceme Komoru budovat jako ministerstvo advokacie, Jan Januš, Lawyers & Business, 9/2021

Rozhovor Adély Šípové a Tomáše Nahodila pro magazín Lawyers & Business 1
Rozhovor Adély Šípové a Tomáše Nahodila pro magazín Lawyers & Business 2
Rozhovor Adély Šípové a Tomáše Nahodila pro magazín Lawyers & Business 3
Rozhovor Adély Šípové a Tomáše Nahodila pro magazín Lawyers & Business 4
Rozhovor Adély Šípové a Tomáše Nahodila pro magazín Lawyers & Business 5
Rozhovor Adély Šípové a Tomáše Nahodila pro magazín Lawyers & Business 6