Blog image

O střetu zájmů a nerovném přístupu

Nominace kandidátů a schvalování kandidátních listin do představenstva advokátní komory se řídí stálým volebním řádem sněmu z roku 2009. Ponechám stranou, že označovat právní předpisy výslovně za stálé, připomíná doby minulé, které už naštěstí odvál čas. Stálost volebního řádu,…