Komora by měla své zakázky vyhlašovat transparentněji

Česká advokátní komora (ČAK) zveřejnila v pátek 23.04.2021 výzvu zájemcům k dodání nových webových stránek. Rád jsem Komoře pomohl s jejím šířením. Webové stránky ČAK změnu potřebují. Měly by být intuitivnější a přehlednější. Důležité informace by na nich měli advokáti najít na první dobrou. Třeba rozpočty Komory musí dnes složitě vyhledávat přes Věstníky (záložky Komora – Věstník – jednotlivá čísla). Novému webu by slušela samostatná záložka Hospodaření, kde by byly nejen rozpočty, ale i informace o všech zakázkách vyhlašovaných Komorou na dodávku materiálů a služeb, včetně kompletní zadávací dokumentace, hodnotících kritérií, složení hodnotící komise, odevzdaných projektů i výsledků jednotlivých výběrových řízení. Zpětně do historie. Proč ne. Vždyť transparentnost přeci nezávislost Komory nijak neoslabí.

Den poté, co Komora zakázku na dodávku nových webových stránek vyhlásila, platforma Otevřená advokacie upozornila, že mohla být uveřejněna transparentněji. Zadávací dokumentace by měla být v elektronické podobě zveřejňována vždy už s výzvou k účasti v soutěži. Nedává smysl, aby si ji zájemci vyzvedávali v sídle Komory, jak bylo uvedeno v původní výzvě k předkládání projektů nových webových stránek: „Máte-li zájem o tuto zakázku, podrobné zadání obdržíte v elektronické podobě v sídle ČAK, Národní 16, Praha 1, a to v termínech od 26. dubna 2021 do 30. dubna 2021.“ Není zřejmé, proč Komora nepostupovala obdobně jako mezi lety 2007 až 2011, kdy výběrová řízení vyhlašovala na svém webu včetně kompletního zadání (viz níže). Od tohoto jednou nastoupeného trendu by ČAK neměla ustupovat.

V reakci na stanovisko platformy Otevřená advokacie a ohlasy na sociálních sítích Komora svou výzvu k předkládání projektů nových webových stránek upravila - vše zveřejnila. Způsob předchozího vyhlášení zakázky označil tajemník Komory za administrativní pochybení a za toto nedopatření i možné komplikace se jménem Kanceláře ČAK omluvil. To oceňuji a děkuji za to, nicméně úplně stejným způsobem vyhlásila Komora zakázku na interiérové řešení svého zázemí v Paláci Dunaj už v prosinci loňského roku. Též před čtyřmi měsíci totiž vyzývala zájemce o účast v této soutěži, aby si zadávací dokumentaci v elektronické podobě vyzvedávali osobně v jejím pražském sídle…

Transparentnost výběrových řízení považuji při hospodaření s veřejnými prostředky - a těmi peníze vybírané Komorou od advokátů (příspěvky na činnost ČAK, poplatky za zápisy do seznamu advokátů, poplatky za vydávání ověřovacích knih) a koncipientů (poplatky za advokátní zkoušky) na základě zákona o advokacii jsou, za naprosto zásadní. Přestože se zákon o zadávání veřejných zakázek na Komoru nevztahuje, chtěl bych v představenstvu ČAK prosadit, aby i Komora soutěžila všechna svá výběrová řízení na k tomu určených elektronických portálech (tržištích). Vytváří se tím násobně větší možnost oslovit případné zájemce, než kolik se jich o soutěži může dozvědět jen z výzev zveřejňovaných na webu Komory. Do představenstva ČAK proto kandiduji i z tohoto důvodu.

Zakázky České advokátní komory z minulých let s veřejně přístupnou zadávací dokumentací:

Zakázky České advokátní komory z minulých let bez veřejně přístupné zadávací dokumentace: