On-line volby jsou velkou výzvou pro Českou advokátní komoru

Žijeme v moderní době, kterou charakterizuje i velmi rychlý rozvoj digitálních technologií. Ty nám stále více umožňují být v on-line spojení prakticky s celým světem. Zrychlují a rozšiřují možnosti nejen komunikace, ale i rozhodování. Výrazně se prosazujícím trendem je i online jednání a hlasování prakticky o čemkoliv.

Ano, paradoxně tento trend posílila i právě probíhající pandemie koronaviru, respektive vyhlášená omezující opatření, která jsou založená na výrazném omezení kontaktů mezi lidmi.

Ač od konce loňského roku senátorka, původním povoláním i srdcem jsem advokátka. Se skupinou obdobně smýšlejících kolegů jsme nedávno vytvořili platformu s názvem Otevřená advokacie. Jedním z našich hlavních cílů je, aby fungování České advokátní komory (ČAK), jediné zákonem ustavené profesní samosprávné organizace pro všechny advokáty, kteří chtějí legálně vykonávat advokátní praxi, mohlo ovlivňovat co nejvíce jejích členů. Důležitým prostředkem k tomu je možnost hlasovat při volbách orgánů ČAK on-line. To bohužel zatím nejde. V situaci, kdy jedinou možností, jak volit, je v určený jeden den dorazit na sněm, který se vždy koná v Praze, se mi jeví potřeba změny jako velmi důležitá.

ČAK je v současné době sdružuje přes 14 000 advokátů s volebním právem. Do jejího představenstva, kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise, tedy stěžejních orgánů Komory, se může volit jen osobně jednou za čtyři roky na sněmu. Umožnění pouze tohoto způsobu volby ale patří do minulého století. Možnost on-line volby by naopak umožnila volit i advokátům ze vzdálenějších míst, kteří na sněm nemohou z různých, například i rodinných, důvodů přijet osobně. Vedlo by to bezesporu k většímu zájmu o volby. Dokazují to i zkušenosti ze zahraničí, kde „volby na dálku“ už zavedli. Patří k nim například Německo, USA a také Slovensko.

Třeba v německém Mnichově, kde je v advokátní komoře dvakrát více advokátů než v ČAK, obdržel každý osobní přístupové údaje do hlasovacího systému, který mu vygeneroval anonymní klíč, z něhož již nešlo zjistit jeho totožnost. Elektronický lístek věděl, že jej vyplnil držitel anonymního klíče, ne však jak hlasoval. A virtuální volební urna věděla, že obsahuje vyplněný lístek, ale nemohla zjistit, kým. Hlasovat šlo i z mobilu.

Zatím posledního sněmu ČAK před čtyřmi lety se zúčastnilo pouze do dvou tisíc advokátů. To je jen necelých patnáct procent. Přitom vedení komory si nechává od sněmu potvrzovat velké pravomoci včetně disponování mnohamilionovým rozpočtem na další čtyři roky.

Současné vedení ČAK moc velkým příznivcem on-line volby není. S jejím zavedením musí totiž přemýšlet také o způsobu, jakým se tam jeho členové v minulosti dostali. Svým postojem k tomuto modernímu způsobu voleb tak rozhodují i o sobě. Nejvýraznější část osazenstva vedení ČAK totiž bude svůj mandát obhajovat již poněkolikáté za sebou.

 

Plné znění publikováno zde: On-line volby jsou velkou výzvou pro Českou advokátní komoru; blog Adély Šípové – sipova.blog.respekt.cz; 13.05.2021