Alena Kojzarová

Alena Kojzarová

advokátka

„Advokátní komora potřebuje skutečně pracovat pro advokáty a advokátky…"

„Advokátní komora potřebuje skutečně pracovat pro advokáty a advokátky. Když se podíváme do evropských zemí, můžeme se inspirovat tím, co vše Komora může a měla by pro své členy dělat. Potřebujeme Komoru, která skutečně pracuje pro tisíce svých členů a reflektuje na jejich praktické problémy, pomáhá jim tam, kde má a kde je to potřeba a bojuje za své členy, aby pro svou práci měli slušné a důstojné podmínky.

Potřebujeme Komoru pro 21. století, která díky on-line prostředí umožní i advokátům mimo Prahu využívat možnosti se vzdělávat, používat draze pořízené zdroje informací a především podílet na rozhodování o důležitých věcech.

Komoru, která bude na půdě parlamentu a ministerstva spravedlnosti prosazovat zájmy svých členů. Komoru, která bude brát v úvahu to, že mezi advokáty jsou rodiče dětí, důchodci i osoby se zdravotními omezeními atd. Která zlepší mínění veřejnosti o advokátech. A která se nebojí ozvat, když dochází k porušování Ústavy a Listiny základních práv a svobod.

Nemusíme vynalézat kolo. Stačí se podívat do světa a zjistit, jak mohou věci fungovat. Například že skutečně můžeme mít on-line hlasování o důležitých věcech (jako advokáti v Mnichově), že můžeme mít k dispozici tzv. „neveřejné“ informace on-line přes registrovaný vstup na neveřejnou část webu (jako na Slovensku), že můžeme podporovat mladé advokáty a advokáty rodiče (jako v Anglii a Walesu), že můžeme proti vinklaření bojovat i tak, že veřejnost budeme vzdělávat a vysvětlovat, kdy lidem může advokát pomoci (jako to dělá notářská komora), že můžeme mít Komoru, která se stará i o náš wellbeing - o naše (nejen) dušení zdraví (jako třeba Skotská komora).“