Jana Krouman

Jana Krouman

advokátka

„Chci se zasadit, aby Komora byla garantem kvality vzdělání…"

„Chci se zasadit, aby Komora byla garantem kvality jak povinného vzdělávání koncipientů, tak celoživotního vzdělávání advokátů. Mám za to, že on-line semináře by měly být standardem, zejména pokud jde o získávání faktických znalostí. Nicméně advokáti by se měli rozvíjet i v soft skills (v komunikaci, psychologii apod.), přičemž takový druh seminářů by měl zůstat prezenční. Nepochybně by mělo vzdělávání zahrnovat alespoň základní znalosti z problematiky daňové a ekonomické. Na trhu existuje řada vzdělávacích institucí, ale pro advokáty a koncipienty by mělo být vzdělávání od Komory první volbou. Avšak tomu tak bude jen v případě, že bude kladen důraz na kvalitu, a nikoli na sbírání kreditů (další vzdělávání advokátů) nebo vyplnění kolonek v papírových (!) průkazech koncipientů. Nepochybuji o tom, že tímto lze přispět k profesionalitě a vysoké odbornosti poskytovaných právních služeb každého z nás.

Jako další významnou a opomíjenou roli Komory vnímám prezentaci advokacie jako pomáhající profese. Ať už jde o projekt Advokáti do škol, Děti bez dluhů, Beztrestu, Exekutor má smůlu nebo Právo v roušce… O těchto aktivitách svých kolegů mnohdy nevědí ani advokáti mezi sebou a není o nich dostatečně informována ani veřejnost. Přitom systematická medializace by dobrý obraz advokacie nepochybně podpořila.“