Markéta Selucká

Markéta Selucká

advokátka, profesorka občanského práva, emeritní děkanka Právnické fakulty MU

„Podpořím změny, aby Advokátní omora fungovala jako v 21. století…"

„Jako bývalá děkanka brněnské právnické fakulty si přeji, aby Komora, jež je rovněž samosprávnou korporací, aktivněji vystupovala proti porušování práv jiných samospráv. Například samospráv vysokých škol, jejichž docenty prezident republiky odmítá jmenovat profesory. Komora musí být veřejnou autoritou bránící právní stát.“