Petr Němec

Petr Němec

advokát a zapsaný mediátor

„Advokátní komora má být orgán, o kterém "nepotřebuji slyšet", ale chci, ať prosazuje zájmy advokátů…"

„Advokátní komoru chápu ve dvou rovinách. Na jedné straně to je samosprávný orgán, o kterém chci jako advokát co nejméně slyšet. Na druhé straně je Komora subjekt, který musí umět prosazovat zájmy advokátů v oblasti výkonu advokacie a odměňování. Zde musí jít Komora naopak vidět. Jde totiž většinou o zájmy, které lze prosadit či bránit jen přes zákonodárce a moc výkonnou. Jde o politiku.

Komoru dosud reprezentovali velmi úspěšní advokáti, jak na poli práva tak i byznysu. Tyto úspěchy, které mohu kolegům jen závidět, však komplikují možnosti prosadit naše zájmy u politiků. Je obtížné mluvit o zvyšování odměn advokátů, když jste spojováni s vymáháním bagatelních pohledávek, rozhodčím řízením a přemrštěnými odměnami. Takové vedení Komory snižuje naše šance prosadit změny, které potřebujeme, protože politici se budou bát reakce voličů. Není to chyba vedení Komory a daných advokátů, ale je to prostě tak.

Jako advokát, který má mediální zkušenosti a je označován za „advokáta chudých“, mohu téma odměňování advokátů mnohem lépe prezentovat. Ukazuji, že otázka náhrady nákladů řízení není jen otázkou několika málo velkých věřitelů a hrstky advokátů, ale jde o téma všech advokátů a obrovského množství malých klientů, kterým se bez adekvátní náhrady nákladů řízení nedostane právní pomoci.

Jako advokáti nebudeme veřejností nikdy milováni a vždy budeme námětem vtipů, ale můžeme veřejný obraz naší profese zlepšit, učinit jej více objektivním. Tak můžeme umožnit politikům zvýšit advokátní tarif, který se 15 let neměnil.

Toto chci pomoci prosadit a proto chci poskytnout Komoře a všem advokátům a advokátkám své jméno a čas.

Záměry prosazované Otevřenou advokacií jsou mi blízké a doufám, že dostaneme možnost je prosazovat. Osobně se chci krom tématu odměňování advokátů specializovat i na reformu knihoven České advokátní komory, když dané považuji za přežitek, který je dostupný jen v Praze a Brně, a stejně není využíván. Chci navázat spolupráci s knihovnami právnických fakult. Advokátům se tak může dostat většího zdroje informací na vícero místech a Komora ještě ušetří.

Věřím, že se nám s kolegy a kolegyněmi z Otevřené advokacie podaří naše záměry prosadit, když každý z nás může Komoře přinést něco jiného, ale cíl máme stejný. Lepší a otevřenější Komoru, která bude advokátům a advokátkám usnadňovat jejich práci. Ať z pozice samosprávného orgánu, tak i na poli legislativy.“