Tomáš Nahodil

Tomáš Nahodil

advokát, bývalý novinář

„Pokud média o advokátních tématech neinformují, není to jejich vina…"

„Pokud média o advokátních tématech neinformují, není to jejich vina. Buď jim nepřijdou zajímavá, anebo jim je Komora podává příliš složitě.

Komora potřebuje průběžně aktualizovanou krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou mediální koncepci. V informování musí být otevřenější a vstřícnější, a to jak dovnitř k advokátům, tak navenek vůči novinářům. Zanedbávanou platformou je Facebook, na němž je komunikace rychlejší a obousměrná.

Představenstvo by mělo během svého čtyřletého mandátu také více vyjíždět do regionů za advokáty. Za čtyři roky, tj. co půl roku, by stihlo navštívit sídelní města všech osmi krajských soudů a společně s místními advokáty se v nich setkat s předsedy krajských soudů, vedoucími krajskými státními zástupci, představiteli regionální notářské komory, hejtmany i starosty a tím vším budovat a posilovat vztahy advokacie s justicí a samosprávou. Odbor vnějších vztahů Komory by pro regionální média, jejichž úloha je odlišná od těch celostátních, pro tyto příležitosti připravoval série osvětových článků a rozhovorů.“

Toto jsou mé priority:

 • Komora je tu pro advokáty, nikoli advokáti pro ni
 • možnost volit orgány Komory i on-line
 • on-line rozklikávací položkový rozpočet Komory
 • transparentní odměňování funkcionářů Komory
 • digitalizace matriky Komory, tj. on-line
  • koncipientské deníky
  • výkazy účasti koncipientů na školeních
  • přihlášky k advokátním zkouškám
 • zřízení platební brány pro úhradu všech poplatků Komoře
 • digitalizace historického archivu Komory a jeho on-line zpřístupnění
 • zrušení poplatku za vydání ověřovací knihy
 • výjezdy představenstva do regionů
 • aktivní umísťování advokátních témat do celostátních i regionálních médií
 • otevření úvodníku Bulletinu advokacie všem advokátům
 • rozšíření prostoru v Bulletinu advokacie pro informace a zprávy na úkor inzerce
 • vydávat Bulletin advokacie na recyklovatelném papíře
 • aktivně Sněmovně za Komoru navrhovat kandidáty do rad ČT, ČRo a ČTK
 • dojednání bezplatného odběru nových publikací právnických vydavatelství pro knihovnu Komory
 • písemnou část advokátních zkoušek psát na počítačích s ASPI namísto ručně s knihami komentářů a vzorů
 • zvýšení advokátního tarifu o inflaci
 • aktivní prosazování sjednocení rozkolísané vkladové praxe katastrálních úřadů
 • podpora on-line soudních jednání