Naše legislativní návrhy

Na letošním advokátním sněmu předložíme změnu volebního řádu, aby všichni advokáti mohli za čtyři roky volit orgány Komory i on-line:
Chceme také zrušit zmocnění představenstva upravovat výši členských příspěvků advokátů o inflaci a ponechat veškeré rozhodování o jejich výši jen na sněmu: