Volební řád sněmu České advokátní komory (ČAK) advokátům neumožňuje volit orgány Komory (představenstvo, kontrolní radu, kárnou komisi a odvolací kárnou komisi) jinak než osobně na sněmu v době určené k tomu předsednictvem sněmu.

Proto jsme vypracovali a na letošním sněmu necháme hlasovat o novele volebního řádu. Chceme, aby na dalším sněmu za čtyři roky mohli orgány ČAK volit všichni advokáti.

Počet aktivních advokátů, tedy těch s aktivním volebním právem do orgánů Komory, se během posledních 15 let zvyšoval. A tento trend bude nejspíše pokračovat i v letech příštích.

  • 4. sněm (r. 2005) – 7.553 aktivních advokátů
  • 5. sněm (r. 2009) – 8.802 aktivních advokátů
  • 6. sněm (r. 2013) – 10.255 aktivních advokátů
  • 7. sněm (r. 2017) – 11.587 aktivních advokátů

Komora na vzrůstající počet advokátů nereagovala průběžným zaváděním moderních komunikačních platforem. Pandemie koronaviru a lockdown celé společnosti však naplno ukazují, že se bez on-line platforem neobejdeme.

Elektronické hlasování na svém sněmu již úspěšně praktikuje mnichovská advokátní komora, která, mimochodem, sdružuje téměř dvakrát tolik aktivních advokátů (22.269) než kolik je těch našich (12.267). Do svých orgánů volili mnichovští advokáti elektronicky již dvakrát – poprvé v roce 2019 a znovu na jaře 2020. Systém je propracovaný a zabezpečený s přihlédnutím k nezbytnosti zachovat tajnost hlasování (ke stažení manuál mnichovské advokátní komory, str. 7 a 8).

Z orientační ankety, uspořádané mezi advokáty loni v říjnu Lidovými novinami, vyplývá, že je mezi advokáty po tomto způsobu hlasování poptávka.

Protože zákon o advokacii k volbám do orgánů ČAK v § 49 odst. 2 uvádí, že „podrobnosti o volbách do orgánů Komory, jakož i o odvolání jejich členů stanoví volební řád,“ postačí k doplnění on-line hlasování novelizovat volební řád. Měnit kvůli tomu zákon o advokacii není třeba. Možnost volit orgány ČAK osobně na sněmu úpravou a vhazováním papírových volebních lístků do hlasovacích schránek zůstane nadále nedotčena.

Účinnost navrhovaných změn by nastala 1. listopadu 2021. Představenstvo ČAK zvolené na letošním sněmu tak bude mít do dalšího sněmu konaného v roce 2025 dost času pro vývoj internetového rozhraní pro on-line hlasování a prověření jeho funkčnosti a bezpečnosti.

Pokud jde o finanční dopady zavedení on-line hlasování do orgánů ČAK, půjde v prvních letech do 9. sněmu (2025) o výdaje spojené s vývojem software (příslušného internetového rozhraní). Předpokládané příjmy ČAK pro letošní rok přitom činí 166.600.000 Kč.

Kde všude hlasují advokáti on-line?
Po celém světě

vlajka Belgie

Belgie

vlajka Dánska

Dánsko

vlajka Francie

Francie

vlajka Itálie

Itálie

vlajka Litvy

Litva

vlajka Maďarska

Maďarsko

vlajka Malty

Malta

vlajka Polska

Polsko

vlajka Portugalska

Portugalsko

vlajka Rumunska

Rumunsko

vlajka Slovenska

Slovensko

vlajka Španělska

Španělsko

vlajka státu Texas

Členové advokátní komory amerického státu Texas v těchto dnech hlasují o změně svých stavovských předpisů. On-line hlasování probíhá od 2. února do 4. března. Kdybyste advokacii vykonávali v Texasu, mohli byste hlasovat zde. Sledovat twitterový účet texaské advokátní komory můžete zde.

vlajka státu Illinois

Advokáti sdružení v advokátní komoře amerického státu Illinios se chystají volit vedení své komory letos od 29. března do 30. dubna. Více informací o elektronickém hlasování najdete zde.

vlajka státu Montana

Advokáti vykonávající advokacii v americkém státě Montana volili vedení své advokátní komory on-line loni od 5. května do 26. května. Více informací o průběhu elektronického hlasování najdete zde.

vlajka státu Montana

Loni od 29. do 30. července volili orgány své advokátní komory on-line i advokáti v Nigérii. Více informací o průběhu elektronického hlasování najdete zde.